Hvem er jeg?

Lidt om mig:

Jeg er eksamineret kunstterapeut fra Århus Kunstterapeutiske Center (2000-2004), har udarbejdet og fået godkendt specialet “Kunsten at leve” (2000-2004), er certificeret NLP practitioner fra Center for Livskompetencer, Aalborg (2006-2007) og uddannet lærer med vejlederuddannelser bl.a. fra CVU, uddannet meditationslærer (2010-2012) hos Svend Trier, MBSR-lærer fra Århus og Massachusetts Universitet (2013-2016) , uddannet naturterapeut.reg. (2018) og master i naturterapi (2020) fra Human Education Group. Herudover har jeg en endeløs række af kurser…

Jeg har de sidste mange år tilbudt livsvejledning. Mestendels i naturen, med naturen som assistent, kurser i kunstterapi og meditation og MBSR – mindfulness based stress reduction – individuelt eller i grupper – eller på arbejdspladser for eksempelvis pædagoger, fængselspersonale, lærere eller studerende.
Min store passion er at vejlede og støtte dig som menneske i forskellige sammenhænge til at få ro i hovedet, mere klarhed, selvindsigt og fred med dig selv og andre – jeg er en slags ” ikke religiøs sjælesørger”. Jeg glædes ved at støtte dig til at være den, du i virkeligheden er – i fred med dig selv og andre.

Jeg glædes ligeledes ved at guide dig til at frisætte ressourcer og finde muligheder og skabe forandring og udvikling. Mine fokuspunkter er balance, bevidsthed, at leve i nuet, fred, glæde, nærvær, tillid, indre styrke og støtte til at nå dine mål. Kombinationen af naturterapi, meditation og kunstterapi med en kreative indgangsvinkel er et særdeles kraftfuldt redskab. At være i stand til at leve i fred med dig selv via meditation og en mindful tilgang er også kraftfuldt.

NATUREN er den ultimative assistent. Derfor lægger jeg så mange af mine aktiviter som muligt ud i naturen, i særdeleshed i Rold Skov og i naturen omkring Øster Hurup.

At arbejde kreativt, som vi gør i kunstterapien og naturterapien, skaber ro og kontakt til dig selv. Det giver handlekraft og retning i livet. Tilsammen en vidunderlig coctail, der giver en dejlig og nødvendig balance mellem intuition og handling, mellem hoved og hjerte.

En anden passion, jeg har, er vore drømme. Der ligger så meget essentielt gemt i drømmene, så megen indsigt og så mange handleanvisninger. Det drejer sig om at få stillet de rigtige spørgsmål. At nå til en forståelse af dine drømme er som at åbne en gave. Det er i virkeligheden det enkleste møde med os selv. Jeg holder meget af at assistere dig som menneske til at finde ind til gaven i drømmene.
Qua mine overbygningsuddannelser arbejder jeg på én gang kvalificeret og bredt.
Jeg arbejder ud fra en helhedsforståelse af dig som menneske, hvor målet er at være autentisk – at turde være det menneske, du er, både på arbejdspladsen og privat..